مشاوره و پشتیبانی

تدریس خصوصی فیزیک کنکور و معلم خصوصی فیزیک کنکور

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی فیزیک کنکور و اساتید آموزشی سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی بر اساس قیمت و سطح تدریس اساتید فیزیک کنکور در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران می توانند مدرسین موردنظرخود را بر اساس دروس و رشته، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و پس از انتخاب، بصورت آنلاین درخواست دهند.

حضوری و آنلاین
تهران
4.59
3 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,950,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
3.52
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
5.00
43 نظر ویدئو
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,500,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , مرزداران
4.56
1 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 47 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,500,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , شهرک غرب
4.30
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
حضوری
اصفهان
4.19
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
4.18
4 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 54 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,490,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
4.18
2 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 25 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
4.07
2 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 56 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
درخواست این مدرس
آنلاین
تهران
4.06
3 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 3 ساعت و 59 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
6,000,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران
4.00
ویدئو
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,900,000 ریال
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.04
زمان پاسخ به درخواست: 54 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران
4.01
زمان پاسخ به درخواست: 8 ساعت و 51 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,400,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری
تهران
4.00
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 51 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , پاسداران
4.00
1 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 23 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
4.02
6 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 45 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,300,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران
4.02
1 نظر ویدئو
زمان پاسخ به درخواست: 3 ساعت و 6 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
4.00
زمان پاسخ به درخواست: 34 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
3,000,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
ویدئو
زمان پاسخ به درخواست: 2 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,200,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
اصفهان
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
700,000 ریال
حضوری و آنلاین
فارس , داراب
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
حضوری
تهران , حسن آباد
4.00
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال

اساتید و مدرسین بر اساس موضوع

گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته

دانلود اپلیکیشن