مشاوره و پشتیبانی

تدریس خصوصی ریاضی دانشگاه و معلم خصوصی ریاضی دانشگاه

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی ریاضی دانشگاه و اساتید آموزشی سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی بر اساس قیمت و سطح تدریس اساتید ریاضی دانشگاه در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران می توانند مدرسین موردنظرخود را بر اساس دروس و رشته، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و پس از انتخاب، بصورت آنلاین درخواست دهند.

حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
5.00
40 نظر ویدئو
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,800,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران
4.40
1 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
4.05
1 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,500,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , جاده خاوران
3.96
زمان پاسخ به درخواست: 1 روز و 19 ساعت و 5 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
فارس , نی ریز
4.00
زمان پاسخ به درخواست: 5 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران
4.08
ویدئو
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,100,000 ریال
آنلاین
تهران , همه مناطق
4.89
11 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 2 ساعت و 1 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,300,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , ستارخان
4.77
8 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , حکیمیه
4.62
5 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 42 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
درخواست این مدرس
آنلاین
تهران , همه مناطق
4.51
2 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 28 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
900,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران
4.36
7 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 24 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
4.28
1 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
حضوری
تهران , شهرک غرب
4.22
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
600,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , پیروزی
4.06
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,800,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران
4.12
2 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,800,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران
4.12
ویدئو
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,100,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
4.05
3 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران
4.12
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,350,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران
4.08
3 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال
حضوری و آنلاین
فارس , شیراز
4.06
1 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
حضوری
تهران , همه مناطق
4.05
زمان پاسخ به درخواست: 8 ساعت و 6 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران
4.12
4 نظر
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال
حضوری و آنلاین
تهران
4.06
1 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 6 ساعت و 29 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
تهران , همه مناطق
4.06
2 نظر
زمان پاسخ به درخواست: 1 روز و 9 ساعت و 47 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال
درخواست این مدرس

اساتید و مدرسین بر اساس موضوع

گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته

دانلود اپلیکیشن

get android direct
get google