مشاوره و پشتیبانی

تدریس خصوصی در کرج و معلم خصوصی در کرج

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی و اساتید سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی معلمین و مدرسین در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران گرامی می توانند اساتید و معلمین مورد نظر خود را بر اساس دسته بندی های درس و رشته، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و بصورت آنلاین درخواست دهند.

فیلتر بر اساس شهر، امتیاز، موضوع آموزشی، نوع تدریس و ...
4.00
2 نظر 2 ویدئو
کرج
حضوری و آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 19 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
درخواست این مدرس
4.56
2 نظر 2
کرج
آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 5 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
550,000 ریال 550000.00 IRR
درخواست این مدرس
4.14
1
کرج
آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 6 ساعت و 5 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
900,000 ریال 900000.00 IRR
درخواست این مدرس
4.00
1
کرج
حضوری و آنلاین
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
500,000 ریال 500000.00 IRR
4.00
1
کرج
حضوری و آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 12 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال 1200000.00 IRR
درخواست این مدرس
4.00
1
کرج
حضوری و آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 37 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال 1500000.00 IRR
درخواست این مدرس
4.00
1 ویدئو
کرج
حضوری و آنلاین
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
4.00
1
کرج
حضوری و آنلاین
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال 1000000.00 IRR
4.04
1
کرج
حضوری و آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 35 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال 1200000.00 IRR
درخواست این مدرس
4.00
1
کرج
آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 2 ساعت و 9 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
900,000 ریال 900000.00 IRR
درخواست این مدرس
4.00
1
کرج
حضوری و آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 13 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال 1500000.00 IRR
درخواست این مدرس
4.00
1
کرج
حضوری و آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 46 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال 1000000.00 IRR
درخواست این مدرس
4.00
1
کرج
حضوری و آنلاین
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,300,000 ریال 1300000.00 IRR
4.00
1
کرج
حضوری و آنلاین
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,500,000 ریال 2500000.00 IRR
4.00
1
کرج
حضوری و آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 47 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال 2000000.00 IRR
درخواست این مدرس
4.00
1
کرج
آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 3 ساعت و 49 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
700,000 ریال 700000.00 IRR
درخواست این مدرس
4.00
1 ویدئو
کرج
حضوری و آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 4 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال 1500000.00 IRR
درخواست این مدرس
3.52
1
کرج
آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 7 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
200,000 ریال 200000.00 IRR
درخواست این مدرس
3.50
1
کرج
حضوری و آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,100,000 ریال 1100000.00 IRR
درخواست این مدرس
3.50
1
کرج
حضوری و آنلاین
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال 1200000.00 IRR
3.52
1
کرج
حضوری و آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 52 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
500,000 ریال 500000.00 IRR
درخواست این مدرس
3.50
1
کرج
حضوری و آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 15 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال 1000000.00 IRR
درخواست این مدرس
4.99
34 نظر 34
کرج
آنلاین
زمان پاسخ به درخواست: 4 ساعت و 51 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,800,000 ریال 1800000.00 IRR
  • 1
گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته

دانلود اپلیکیشن