مشاوره و پشتیبانی

تدریس خصوصی و معلم خصوصی در کرج

آقا اجازه با گردآوری بهترین معلم های خصوصی و اساتید سطح كشور و بعد از بررسی سوابق و تایید آنها، با فراهم كردن بستر مقایسه و رتبه بندی معلمین و مدرسین در انتخاب بهتر به دانش پذیران كمك می كند. دانش پذیران گرامی می توانند اساتید و معلمین مورد نظر خود را بر اساس دسته بندی های درس و رشته، منطقه و رتبه بندی در كل كشور به راحتی جستجو كرده و بصورت آنلاین درخواست دهند.

آنلاین
البرز , کرج
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
600,000 ریال 600000 IRR
آنلاین
البرز , کرج
4.98
32 نظر 32
زمان پاسخ به درخواست: 6 ساعت و 16 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال 1500000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
البرز , کرج
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال 1500000 IRR
حضوری و آنلاین
البرز , کرج
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال 1000000 IRR
آنلاین
البرز , کرج
4.00
1
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 55 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال 1000000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
البرز , کرج
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,300,000 ریال 1300000 IRR
حضوری و آنلاین
البرز , کرج
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,500,000 ریال 2500000 IRR
آنلاین
البرز , کرج
4.00
1 نظر 1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
3,000,000 ریال 3000000 IRR
حضوری و آنلاین
البرز , کرج
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال 2000000 IRR
حضوری و آنلاین
البرز , کرج
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
900,000 ریال 900000 IRR
حضوری و آنلاین
البرز , کرج
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال 1200000 IRR
آنلاین
البرز , کرج
4.00
1
زمان پاسخ به درخواست: 3 ساعت و 49 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
700,000 ریال 700000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
البرز , کرج
4.04
1
زمان پاسخ به درخواست: 2 ساعت و 17 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال 1000000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری
البرز , کرج
4.00
1
زمان پاسخ به درخواست: 1 ساعت و 19 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,000,000 ریال 1000000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
البرز , کرج
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,400,000 ریال 1400000 IRR
حضوری و آنلاین
البرز , کرج
4.00
1
زمان پاسخ به درخواست: 31 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
400,000 ریال 400000 IRR
درخواست این مدرس
آنلاین
البرز , کرج
4.00
1
زمان پاسخ به درخواست: 3 ساعت و 41 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
500,000 ریال 500000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
البرز , کرج
4.00
1 ویدئو
زمان پاسخ به درخواست: 4 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
700,000 ریال 700000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
البرز , کرج
4.00
1 ویدئو
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,500,000 ریال 1500000 IRR
حضوری و آنلاین
البرز , کرج
4.00
1
زمان پاسخ به درخواست: 1 روز و 5 ساعت و 2 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
900,000 ریال 900000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
البرز , کرج
3.99
1 نظر 1
زمان پاسخ به درخواست: 6 ساعت و 45 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
2,000,000 ریال 2000000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
البرز , کرج
4.00
1
زمان پاسخ به درخواست: 2 ساعت و 46 دقیقه
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
900,000 ریال 900000 IRR
درخواست این مدرس
حضوری و آنلاین
البرز , کرج
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
900,000 ریال 900000 IRR
حضوری و آنلاین
البرز , کرج
4.00
1
هزینه یک جلسه 90 دقیقه
1,200,000 ریال 1200000 IRR

اساتید و مدرسین بر اساس موضوع

گارانتی برگشت پول
گارانتی برگشت پول
تضمین بهترین کلاس
تضمین كيفيت کلاس
گارانتی بهترین قیمت
گارانتی بهترین قیمت
پشتیبانی ۲۴ ساعته، حتی در روزهای تعطیل
پشتیبانی ۲۴ ساعته

دانلود اپلیکیشن