مشاوره و پشتیبانی

معرفی علیرضا قفال

سوابق تحصیلی:
دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه شهید بهشتی

سوابق تدریس:
سابقه تدریس در دانشگاه آزاد تهران شمال و غیرانتفاعی علم و فرهنگ

افتخارات:
رتبه 44 آزمون ارشد و 36 آزمون دکترا


سوابق تحصیلی:
• مقطع راهنمایی و دبیرستان را در مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان گذراندم
• مقطع کارشناسی فیزیک حالت جامد را در دانشگاه بوعلی سینا به پایان رساندم
• مدرک کارشناسی ارشد را در رشته فیزیک حالت جامد از دانشگاه تهران اخذ کردم
• هم اکنون مشغول گذراندن مقطع دکترای رشته فیزیک ماده چگال در دانشگاه شهید بهشتی می باشم


سابقه تدریس:
• تدریس در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و دانشگاه علم و فرهنگ

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه