مشاوره و پشتیبانی

معرفی امیررضا شاه آبادی

سوابق تحصیلی:
لیسانس نرم افزار کامپیوتر

سوابق تدریس:
تدریس نرم افزار کامیپوتر و امنیت در آموزشگاه های خصوصی تدریس زبان ترکی

روش های تدریس:
آموزش کامل از صفر تا صد


امیر رضا شاه آبادی
لیسانس نرم افزار کامپیوتر
تخصص در آموزش کامپیوتر
و امنیت
آموزش کامپیوتر از صفر تا صد

آموزش زبان ترکی آذری و کردی

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه