مشاوره و پشتیبانی

معرفی اصغر هدایت


کارشناسی مهندسی هوافضا
تدریس شیمی کنکور با تکنیک جدید ریتم و سرود
شیمی به روش یکبار برای همیشه
تدوین و نگارش جزوههای شیمی کنکور
ارائه روشهای نوین حل مسائل شیمی کنکور به سادهترین و سریعترین روش

کلاس های آموزشی اصغر هدایت

آموزش مسائل شیمی کنکور

  •    23 ساعت
  •    حضوری و نیمه خصوصی
  •    15 جلسه
  •   متوسط
  •   هر جلسه حضوری و نیمه خصوصی: 700,000 ریال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه