مشاوره و پشتیبانی

معرفی داود چهل میران


سوابق تدریسی :
کارشناس ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران

افتخارات :
شرکت در 45 امین کنفرانس ریاضی ایران در دانشگاه سمنان و ارائه مقاله

سوابق تدریس:
سابقه تدریس خصوصی ریاضیات دبیرستان
ریاضیات عمومی دانشگاه - معادلات دیفرانسیل

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه