مشاوره و پشتیبانی

معرفی داود چهل میران

سوابق تحصیلی:
کارشناس ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران

سوابق تدریس:
سابقه 3 سال تدریس خصوصی

افتخارات:
شرکت در 45 امین کنفرانس ریاضی ایران و ارائه مقاله


سوابق تدریسی :
کارشناس ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران

افتخارات :
شرکت در 45 امین کنفرانس ریاضی ایران در دانشگاه سمنان و ارائه مقاله

سوابق تدریس:
سابقه تدریس خصوصی ریاضیات دبیرستان
ریاضیات عمومی دانشگاه - معادلات دیفرانسیل

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه