مشاوره و پشتیبانی

معرفی دیاکو ابراهیمی

سوابق تحصیلی:
لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی
فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی

سوابق تدریس:
سابقه 6 سال تدریس

روش های تدریس:
آموزش زبان انگلیسی با جدیدترین روشهای آموزشی روز.

افتخارات:
ترجمه بیش از 5 عنوان کتاب ادبی و علمی


فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه ملی کردستان. سنندج. مترجم آثار ادبی و علمی و کتابهایی همچون رمان کابوک و کتاب سوبژکتویته در ادبیات و فلسفه و...

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه