مشاوره و پشتیبانی

معرفی الیاس اسد

سوابق تحصیلی:
ارشد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

سوابق تدریس:
تدریس شنا و فوتبال و زبان انگلیسی

روش های تدریس:
فیلم، چت، موسیقی، فلش کارت


ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه