مشاوره و پشتیبانی

معرفی حسين لطفي


محل اخذ دیپلم و فارغالتحصیلی:تهران – دبیرستان نمونه دولتی رشد
رشته و دانشگاه مقطع کارشناسی: دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک، ورودی 91
رشته و دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران،مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی،ورودی 95
16/ 18 * بدون احتساب ضریب دانشگاه : 67 / معدل کل مقطع کارشناسی: * با احتساب ضریب دانشگاه : 30
17/ 18 * بدون احتساب ضریب دانشگاه: 10 / معدل مقطع کارشناسی ارشد : * با احتساب ضریب دانشگاه: 50
در ایران (VLH) پروژه کارشناسی )پایاننامه(: بررسی فنی واقتصادی عملکرد توربین هد پایین
)دکتر علیرضا ریاسی(
پروژه کارشناسی ارشد )پایاننامه(: ساخت مدار پمپی و بررسی تجربی اثر افزودنی های کاهنده درگ در جریان مغشوش
بر عملکرد یک پمپ گریز از مرکز. )دکتر علیرضا ریاسی(
رتبه کنکور کارشناسی: 274 منطقهی یک کنکور سراسری 1391
رتبه کنکور کارشناسی ارشد: رتبه 194 در کنکور ارشد 1395
سابقه کاری ) فعالیت های صنعتی و پژوهشی (
الف ( همکاری با شرکت سبلان گستر تهویه، )کارآموزی(، سال 1395
ب ( همکاری با شرکت ایران ایر ، )کارآموزی( ، سال 1393
ج( پروژه دانشگاهی
1 مدلسازی و تحلیل بیماری آنوریسم ، دکتر نظری -
2 طراحی و بررسی عملکرد توربین بادی و پمپ سانتریفیوژ با نرم افزار - CFturbo ،دکتر ریاسی
3 طراحی کامل سیستم تهویه ساختمان ، دکتر اخوان -
4 طراحی کامل سیستم انتقال آب شهری - Piping ، دکتر ریاسی
5 طراحی کنترلر پاندول معکوس با نرم افزار - MATLAB ، دکتر یوسفیکما
6 طراحی و ساخت مکانیزم برف پاککن - SolidWork ، دکتر راستگو
7 بررسی ناپایداری جریان پوآزی صفحه ای در محیط متخلخل،دکتر کیوان صادقی -
8 شبیه سازی جریان دوفاز در جریان داخلی با نرم افزار - Fluent ، دکتر حنفی زاده
9 طراحی توربین فرانسیس برای نیروگاه آبی گرجس، دکتر ریاسی -
بازدیدهای صنعتی
1 بازدید از خط تولید شرکت ایران خودرو -
2 بازدید از شرکت تولیدی راه فدک قطعه -
3 بازدید از نیروگاه حرارتی شهید رجایی و نیروگاه برقی نکا -
مهارتها
1 مهارتهای نرم افزاری - :
آشنایی با نرم افزارهای Office Microsoft ، AutoCAD ، CATIA ، CFturbo ، Fluent
تسلط بر نرم افزار تخصصی Ansys Fluent
2 آشنایی با زبانهای خارجی -
تسلط به زبانهای انگلیسی و ترکی

کلاس های آموزشی حسين لطفي

کلاس فیزیک دانشگاه

  •    23 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    15 جلسه
  •   متوسط
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 900,000 ریال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه