آقا اجازه مرجع کلاس ها و دوره های آموزشی، اساتید و آموزشگاه ها

مدرس خانم سمانه منعم

ایران
شروع قیمت برای یک جلسه تدریس خصوصی : 700,000 ریال
درخواست کلاس خصوصی
ارسال سوال

موضوعات آموزشی درحال تدریس

معرفی سمانه منعم

کلاس های آموزشی سمانه منعم

کلاس آموزشی ریاضی راهنمایی

  •    12 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    8 جلسه
  •   مقدماتی
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

کلاس آموزشی ریاضی دبیرستان

  •    23 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    15 جلسه
  •   مقدماتی
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 700,000 ریال