مشاوره و پشتیبانی
بدون تصوير

مدرس خانم سمانه منعم

ایران
هزینه یک جلسه تدریس (90 دقیقه) : 700,000 ریال
درخواست این مدرس
سوال از مدرس

معرفی سمانه منعم


کلاس های آموزشی سمانه منعم

آموزش ریاضی راهنمایی

  •    12 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    8 جلسه
  •   مقدماتی
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 400,000 ریال

آموزش ریاضی دبیرستان

  •    23 ساعت
  •    حضوری و خصوصی
  •    15 جلسه
  •   مقدماتی
  •   هر جلسه حضوری و خصوصی: 700,000 ریال

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه