مشاوره و پشتیبانی

معرفی شیما درویش آقاجانی


تحصیلات:
کارشناسی : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رتبه کنکور : 3749

سوابق تدریس :
• دبیر خصوصی در موسسه منشور ادیبان ( 1 سال)
• دبیر خصوصی در موسسه چراغ دانش ( 4 سال)
• دبیر ریاضی دوم دبیرستان در مدرسه سرای دانش ( قلم چی 2 سال)

ثبت نظر یا سوال


برای ثبت نظر یا سوال نیاز است که کاربر وب سایت باشد.

مدرسین مشابه